Lãnh đạo Phòng Giáo dục
Họ và tên : Nguyễn Bích
Chức danh : Trưởng Phòng 

Điện thoại CQ :           NR: 058.3772264, DĐ : 0986806243

Nơi ở : Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh 

Họ và tên : Lê Trung Nghĩa
Chức danh : Phó Trưởng Phòng 

Điện thoại CQ :          , NR:       ,  DĐ : 0905006807

Nơi ở : Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh