Giới thiệu Website

 

Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh.
Cổng thông tin thuộc dự án tin học hóa của Sở Giáo dục khánh Hòa, với mục tiêu tin học hoá các hoạt động Giáo dục của Tỉnh cũng như của phòng Giáo Dục và đào tạo Diên Khánh nói riêng.. Tới đây khách thăm có thể:
*       Nắm bắt nhanh chóng các thông tin về hoạt động chung Giáo dục Huyện Diên Khánh, của các đơn vị thuộc PGD .
*       Thực hiện một số giao dịch hành chính với các đơn vị chức năng thuộc PGD. Tiến tới tự động hoá hầu hết các công việc như xử lý đơn thư, công văn, lưu trữ, xử lý nghiệp vụ, đăng ký họp, lịch..
*       Là nơi có được các thông tin cập nhật về các sự kiện, các thông báo, công báo, văn bản pháp qui .
*       Là nơi phản ánh của người dân  về các vấn đề liên quan tới giáo dục - đào tạo.
*       Là nơi trao đổi, về các vấn đề liên quan tới giáo dục, đào tạo và quản lý giáo dục - đào tạo của PGD Huyện nhà.
Một số đặc điểm kỹ thuật:
*       Trang tin được thiết kế với qui mô trung bình.
*       Cấu trúc website phù hợp với hầu hết các đơn vị hành chính. Thiết kế có tính mở cao. Có tài liệu hỗ trợ tự thiết kế thêm các module mới.
*       Công cụ quản trị cho phép cập nhật, sửa đổi các thông tin về cấu trúc website, các phân hệ, chuyên mục..
*       Công cụ cho phép cập nhật, sửa đổi tin tức, tài liệu, văn bản quản lý. Quản trị việc duyệt và đăng tin, biên mục tin.