Tuesday, 25/01/2022 - 04:00|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân, năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
03/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn giáo dục mầm non năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
15/11/2021
Ngày hiệu lực:
15/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Diên Khánh

Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
18/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn các trường học trở lại dạy học trực tuyến phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
16/10/2021
Ngày hiệu lực:
16/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v phát trực tiếp (livestream) Chương trình “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”

Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
25/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực