Tuesday, 25/01/2022 - 02:51|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH
Văn bản liên quan

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
25/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục trung học

Ngày ban hành:
22/09/2021
Ngày hiệu lực:
22/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện công tác BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
13/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực