Tuesday, 25/01/2022 - 03:36|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH
Văn bản liên quan

V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Diên Khánh

Ngày ban hành:
18/10/2021
Ngày hiệu lực:
18/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn các trường học trở lại dạy học trực tuyến phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
16/10/2021
Ngày hiệu lực:
16/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v phát trực tiếp (livestream) Chương trình “Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến”

Ngày ban hành:
28/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
27/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực