Tuesday, 25/01/2022 - 03:10|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH
Văn bản liên quan

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học thuộc huyện Diên Khánh năm học 2021-2020

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường Mầm non huyện Diên Khánh, năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
03/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS thuộc huyện Diên Khánh năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực