Tuesday, 25/01/2022 - 02:46|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH
Văn bản liên quan

V/v tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai

Ngày ban hành:
23/12/2021
Ngày hiệu lực:
23/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học thuộc huyện Diên Khánh năm học 2021-2020

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường Mầm non huyện Diên Khánh, năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
03/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS thuộc huyện Diên Khánh năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực