Tuesday, 25/01/2022 - 02:52|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIÊN KHÁNH
Văn bản liên quan

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường Mầm non huyện Diên Khánh, năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành:
03/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
05/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
21/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường Mầm non huyện Diên Khánh năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
11/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực