Chuyên mục: Tiểu học  
Ngày đưa tin: 01/11/2009    

Mail các trường tiểu học

Stt Địa chỉ email
1 c1dan1.dk@khanhhoa.edu.vn
2 c1dan2.dk@khanhhoa.edu.vn
3 c1dbinh.dk@khanhhoa.edu.vn
4 c1ddien.dk@khanhhoa.edu.vn
5 c1ddong.dk@khanhhoa.edu.vn
6 c1dhoa.dk@khanhhoa.edu.vn
7 c1dlac.dk@khanhhoa.edu.vn
8 c1dlam1.dk@khanhhoa.edu.vn
9 c1dlam2.dk@khanhhoa.edu.vn
10 c1dloc.dk@khanhhoa.edu.vn
11 c1dphu1.dk@khanhhoa.edu.vn
12 c1dphu2.dk@khanhhoa.edu.vn
13 c1dphuoc.dk@khanhhoa.edu.vn
14 c1dson1.dk@khanhhoa.edu.vn
15 c1dson2.dk@khanhhoa.edu.vn
16 c1dtan.dk@khanhhoa.edu.vn
17 c1dthanh.dk@khanhhoa.edu.vn
18 c1dtho.dk@khanhhoa.edu.vn
19 c1dtoan.dk@khanhhoa.edu.vn
20 c1dxuan.dk@khanhhoa.edu.vn
21 c1dxuan1.dk@khanhhoa.edu.vn
22 c1shiep1.dk@khanhhoa.edu.vn
23 c1shiep2.dk@khanhhoa.edu.vn
24 c1stien.dk@khanhhoa.edu.vn
25 c1ttran.dk@khanhhoa.edu.vn
26 c1ttran1.dk@khanhhoa.edu.vn
27 c1ttran2.dk@khanhhoa.edu.vn
28 c1stien@yahoo.com.vn


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lịch tuần từ 06/01 đến 10/01/2020
 
 
 TIN VẮN
Ảnh hoạt động
Hướng dẫn đổi mật khẩu email
   Số lượt truy cập

1141347

Bản quyền thuộc PGD&ĐT Diên Khánh
Điện thoại :  (0258) 3850335, (0258) 3850314 
Email :  pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm : Ông Nguyễn Bích - Trưởng PGD&ĐT
Admin : Nguyễn Vũ Lộc
Phát triển bởi PSC, (08)22171381