Qui chế / Điều lệ


Thông tư 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước   
Đăng ngày: 28/04/2020Chỉ thị 138/CT-BGDĐT V/v chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường   
Đăng ngày: 29/01/2019


Quyết định số 4829/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   
Đăng ngày: 03/01/2019

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lịch tuần từ 06/01 đến 10/01/2020
 
 
 TIN VẮN
Ảnh hoạt động
Hướng dẫn đổi mật khẩu email
   Số lượt truy cập

1141366

Bản quyền thuộc PGD&ĐT Diên Khánh
Điện thoại :  (0258) 3850335, (0258) 3850314 
Email :  pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm : Ông Nguyễn Bích - Trưởng PGD&ĐT
Admin : Nguyễn Vũ Lộc
Phát triển bởi PSC, (08)22171381