Đề Thi Học Kỳ
Đề thi HK2 năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 04/06/2012
Tổng hợp đề thi HK2 ở các trường THCS
 

1.   THCS Ngô Quyền

NQuyen_dethihocky2_2011_2012

2.   THCS Phan Chu Trinh

3.   THCS Trịnh Phong

TPhong_dethihocky2_2011_2012

4.   THCS Trần Nhân Tông

5.   THCS Mạc Đĩnh Chi

6.   THCS Nguyễn Du

7.   THCS Trần Quang Khải

 

8.   THCS Trần Đại Nghĩa

  

9.   THCS Nguyễn Huệ

  NHue dethihocky2_2011_2012
10. THCS Đinh Bộ Lĩnh  

Đề thi HK1 năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 04/06/2012
Tổng hợp đề thi HK1 ở các trường THCS
 

1.   THCS Ngô Quyền

NQuyen_dethihocky1_2011_2012

2.   THCS Phan Chu Trinh

3.   THCS Trịnh Phong

TPhong_dethihocky1_2011_2012

4.   THCS Trần Nhân Tông

5.   THCS Mạc Đĩnh Chi

6.   THCS Nguyễn Du

7.   THCS Trần Quang Khải

TQKhai_dethihocky1_2011_2012

8.   THCS Trần Đại Nghĩa

  

9.   THCS Nguyễn Huệ

 
10. THCS Đinh Bộ Lĩnh  

Đề thi HK1 năm học 2010-2011  
Đăng ngày: 14/01/2011
Tổng hợp đề thi HK1 ở các trường THCS
 

1.   THCS Ngô Quyền

NQuyen_dethihocky1_2010_2011

2.   THCS Phan Chu Trinh

PCTrinh_dethihocky1_2010_2011

3.   THCS Trịnh Phong

TPhong_dethihocky1_2010_2011

4.   THCS Trần Nhân Tông

5.   THCS Mạc Đĩnh Chi

6.   THCS Nguyễn Du

7.   THCS Trần Quang Khải

8.   THCS Trần Đại Nghĩa

  TDN_dethihk1_2010_2011

9.   THCS Nguyễn Huệ

 
10. THCS Đinh Bộ Lĩnh  

Đề thi HK2 năm học 2009-2010  
Đăng ngày: 29/03/2010
Tổng hợp đề thi HK2 ở các trường THCS
 

1.   THCS Ngô Quyền

2.   THCS Phan Chu Trinh

3.   THCS Trịnh Phong

4.   THCS Trần Nhân Tông

5.   THCS Mạc Đĩnh Chi

6.   THCS Nguyễn Du

7.   THCS Trần Quang Khải

8.   THCS Trần Đại Nghĩa

DETHIHK2_THCS_TranDaiNghia

9.   THCS Nguyễn Huệ

DETHIHK2_THCS_NguyenHue
10. THCS Đinh Bộ Lĩnh DETHIHK2_THCS_ĐinhBoLinh

Đề thi HK 1 năm học 2009-2010  
Đăng ngày: 29/03/2010
Tổng hợp đề thi HK1 ở các trường THCS
 

1. THCS Ngô Quyền

 NGO_QUYEN_HK1_0910                          

2. THCS Phan Chu Trinh

 PHAN_CHU_TRINH_HK1_0910

3. THCS Trịnh Phong

 TRINH_PHONG_HK1_0910

4. THCS Trần Nhân Tông

 TRAN_NHAN_TONG_HKI_0910
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Lịch tuần từ 06/01 đến 10/01/2020
 
 
 TIN VẮN
Ảnh hoạt động
Hướng dẫn đổi mật khẩu email
   Số lượt truy cập

1141309

Bản quyền thuộc PGD&ĐT Diên Khánh
Điện thoại :  (0258) 3850335, (0258) 3850314 
Email :  pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm : Ông Nguyễn Bích - Trưởng PGD&ĐT
Admin : Nguyễn Vũ Lộc
Phát triển bởi PSC, (08)22171381