THCS
Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh năm học 2011-2012  
Đăng ngày: 16/12/2011Tài liệu tập huấn chuẩn hiệu trưởng THCS  
Đăng ngày: 08/12/2011
Gồm 3 tiêu chuẩn 23 tiêu chí
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp.
 
Gồm 5 tiêu chí
         Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị
         Tiêu chí 2: Đạo đức nghề nghiệp
         Tiêu chí 3: Lối sống
         Tiêu chí 4: Tác phong làm việc
         Tiêu chí 5: Giao tiếp, ứng xử
........
Tải tài liệu về máy

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Imindmap 5  
Đăng ngày: 15/11/2011
          iMindMap là sản phẩm số lấy ý tưởng từ sơ đồ tư duy MindMap nổi tiếng. Luyện tập với chương trình này, người sử dụng sẽ hình thành cách ghi chép và suy nghĩ tổng thể cũng như chi tiết. iMindMap là một công cụ tư duy thực sự hiệu quả bởi nó tối đa hoá được nguồn lực của cá nhân và tập thể. Mỗi thành viên đều rèn luyện được khả năng tư duy, kĩ năng thuyết trình và làm việc khoa học.
Tải File hướng dẫn  


Tổ chức hoạt động dạy học với bản đồ tư duy  
Đăng ngày: 19/10/2011
          (GD&TĐ) - Bản đồ tư duy (BĐTD) còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy,… là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng BĐTD theo một cách riêng, do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người.

 


THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  
Đăng ngày: 29/03/2011